Deze site maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om te werken zoals verwacht (bijvoorbeeld om uw verbinding te onderhouden).

FAQ

Wie of wat is Stichting Alzheimer Onderzoek

De Stichting Alzheimer Onderzoek is een Belgische non-profit organisatie van openbaar nut. De primaire doelstelling van de stichting is financiële steun geven aan basis, klinisch en diagnostisch wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijke behandelingsmethoden van de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. De stichting wil de toekomst waarin Alzheimer en dementie kan voorkomen of genezen worden dichterbij brengen. Dit doet zij niet alleen door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook door via haar nieuwsbrieven voorlichting te geven op de risico’s op dementie, over gezonde voeding en levensstijl en over de mogelijkheden voor preventie. De stichting wil zoveel mogelijk particulieren en bedrijven inspireren, aanmoedigen en mobiliseren om mee te helpen Alzheimer en dementie te overwinnen. Dit doet zij door donateurs te werven en fondsen in te zamelen. Het doel wordt nagestreefd zonder enig winstoogmerk. 


Over de ziekte van Alzheimer

De ziekte van alzheimer is een vorm van dementie  
  • Neurodegeneratief: deze ziekte tast bepaalde delen van de hersenen aan. Het veroorzaakt onder meer de vorming van zogenaamde plaques (ophoping van amyloïd tussen de cellen, waardoor hun werking wordt verstoord).
  • Evoluerend: hoe verder in de tijd, hoe meer de hersenen worden aangetast.
  • Onomkeerbaar: Deze ziekte is op dit moment ongeneeslijk.
De belangrijkste risicofactor voor deze ziekte is de leeftijd, maar in zeer zeldzame gevallen kan de ziekte al op 30-jarige leeftijd optreden. Dat wordt ook wel vroegtijdige dementie genoemd.  


Zijn mijn giften fiscaal aftrekbaar?

Ja, de stichting is bevoegd om fiscale attesten toe te kennen. Voor elke gift vanaf € 40 ontvangt u een fiscaal attest voor een terugbetaling tot 45% van uw gift. Een donatie van € 40 kost u dan maar € 22 na belastingaftrek De fiscale attesten zullen in maart van het daaropvolgende jaar naar de donateurs verstuurd worden. 


Zijn de betalingen beveiligd?

Zeer zeker, dankzij het gebruik van de best beveiligde online betaaldienst Stripe. 


Wat gebeurt er indien je de vooropgestelde doelstelling niet behaalt?

Je behoudt steeds het ingezamelde bedrag, zelfs als je de doelstelling niet behaalt. De doelstelling is indicatief en u bent niet verplicht het te bereiken.